Skip to main content

Atmananda Upanishad

Shri Atmananda (ook wel bekend als Shri Krishna Menon, 1883-1959) is een van de grote Advaita Vedanta leraren van de vorige eeuw. Iets in zijn onderricht sluit goed aan bij onze westerse cultuur: het gebruik van logisch denken en redeneren.

In de Atmananda Upanishad, die een samenvoeging is van de boekjes Atma Darshan en Atma Nirvriti, heeft Atmananda zijn onderricht teruggebracht tot een aantal korte, kernachtige teksten die uitblinken in directheid en schoonheid. Hij verschaft ons in heldere en originele taal een kennismaking met direct inzicht in Waarheid – waarachtig Besef.