Skip to main content

Een heruitgave van Zelfrealisatie. Is dit nu alles? wordt hier aangeboden. 

Uit het boek dat in beeld en tekst het werk van Jan onder de aandacht wil brengen is door Jan een aantal pagina’s geselecteerd die in zes afleveringen, op zijn website worden gepubliceerd. Bij enkele fragmenten zal Jan een toelichting geven, waarin hij de ontwikkeling van zijn wijze van communicatie onder de loep neemt. Na deze zes afleveringen wordt het gehele boek als PDF op de website gezet en kan iedereen die belangstelling heeft voor de ‘uitnodiging’ van Jan het boek gratis(!) downloaden.

Het boek zelf werd destijds samen-gesteld door Jan en mij en van beeld en vormgeving voorzien door Kees Schreuders met ondermeer bijdragen van fotograaf Ben Knoop Deze digitale heruitgave is grotendeels in woord (en beeld) intact gebleven, met uitzondering van sommige tekstfragmenten en beelden die zijn aangepast. 

Bij de eerste druk in 2007 schreef ik:
‘Je bent uitgenodigd om je schoenen uit te trekken, je denken opzij te zetten en mee te dansen (niet begrijpen maar gewoon volgen en meedoen) in het avontuur van de Stoelendans.’

– Peter van Steenwijk

Wil je doneren?

Stichting ErZijn heeft als belangrijkste opdracht het gedachtegoed van Jan van Delden te verbreiden. Het publiceren van zijn tweede boek: Zelfrealisatie…Is dit nu alles? is daarvan een goed voorbeeld. Aanvankelijk was er sprake van een tweede druk, maar Jan vond het een goed idee om het gratis op zijn website beschikbaar te stellen. Voorafgaande aan de publicatie van het gehele boek bieden wij belangstellenden kennis te maken met een aantal fragmenten uit het boek. Deze worden periodiek op zijn website gezet met de mogelijkheid om deze te downloaden. 

Na deze kennismaking komt het gehele boek in PDF-vorm gratis als download beschikbaar.

Mocht je als geste een bijdrage willen leveren met een vrije donatie dan is deze meer dan welkom. Voor overmaken verwijzen wij je naar het rekeningnummer van Stichting Erzijn: NL68ABNA 0624 02 6817 o.v.v. ‘boek’.

1

Het spel kan beginnen

De 10 valkuilen

De grote stilte

4

Het visje en de oceaan

De zintuigen

het complete boek